Kort fortalt

Active House er ramme for udvikling af byggeri med fokus på brugernes behov for god komfort, lavt energiforbrug og minimal miljøbelastning

Projektet

Active House konceptet er en vision om bygninger, der giver mere end de tager inden for komfort, energi og miljø. Et Active House skal have et lavt energibehov og den energi der bruges skal primært komme fra vedvarende energikilder. Indeklimaet skal være sundt og komfortabelt med rigelige dagslysforhold og adgang til frisk luft. Materialerne vurderes udfra livscyklusbetragtninger, vandforbrug og miljømæssige hensyn i forhold til fremskaffelse, drift og vedligehold.

Konceptet er udviklet af en række danske virksomheder inden for byggebranchen, bl.a. Rockwool, Grundfos, VELUX, samt forskningsinstitutter bl.a. DTU og Ålborg Universitet, samt rådgivere som CENERGIA, Esbensen, Teknologisk institut m.f. Konceptet er nu udbredt internationalt med deltagelse fra internationale virksomheder og små nationale rådgivere og arkitekter.

Konceptet er testet i en række fuldscale projekter i Danmark, Norge, Tyskland, USA, Canada, hvor det er demonstreret at fremtidens bæredygtige bygninger kan opføres med den teknologi der er tilrådighed i dag. Alliancen arbejder på at udbrede dette kendskab til den samlede internationale byggebranche, samt til myndigheder og politikkere. Resultaterne har således været præsenteret på højt politisk niveau, ligesom resultaterne præsenteres på relevante konferencer og i artikler til byggebranchen og boligejere.

En bæredygtig udvikling kræver en helhedsorienteret indgangsvinkel, hvor alle aspekter vurderes. Hvis Active House principperne udvikles og implementeres på alle nye huse, skabes et bæredygtigt samfund, hvor bygninger er CO2 neutrale, sunde at opholde sig i og udviklet med materialer der påvirker miljøet mindst muligt. Active House visionen er således en metode til at skabe omstilling.