Kort fortalt

Et lille pilotprojekt med bedre affaldssortering i 3 barakker på Røde Kors asylcenter i Jelling breder sig til alle landets asylcentre.

Projektet

Asylansøger Elimane Mustapha Diop fra Guinea opsøgte Grønt Forum Vejle i december 2012 fordi han gerne ville bruge sin tid på at engagere sig omkring miljø.
Sammen fik vi arrangeret et møde endnu en asylansøger og med de ansatte på Røde Kors , som lynhurtigt tog ideen til sig. Vi planlagde et pilotprojekt i 3 barakker.
Da vi startede havde hvert hus to meget store affaldsposer, en sort og en grøn. I Vejle Kommune sorteres organisk affald fra det brændbare. Med derudover kan alle borgere aflevere stort set alt affald, hvis det er rengjort til en storskraldsordning sorteret i klare sække.
Der var problemer med at får sorteret rigtigt i sort og grønt, med derudover røg der også dåser og glas, batterier med mere til forbrænding.
Medarbejderne i Røde Kors fandt et egnet sorteringssystem under vasken med plads til sort og grønt, mens en hvid og rød beholder til glas og metal blev hængt op lige ved indgangen til barakkerne. Elimane og Maxi lavede nye skilte til at hænge over de to beholdere og så blev der lavet et informationsmøde med deltagere fra de 3 huse. Der blev her valgt en mentor for hvert hus, der havde til opgave at vejlede og informere om den nye affaldssortering.
Det nye system kom ganske hurtigt til at fungere. Nu er det planen at hele asylcenteret i Jelling skal gennemføre den samme ordning. Derudover har Røde Kors på landsplan ansat energi og miljøvejledere og de er netop igang med at producere informative film til alle deres asylcentre i Danmark, hvor de fortæller om hvordan affaldssortering i den pågældende kommune fungerer, så det bliver lettere for beboerne i asylcentrene at finde ud af hvordan man klarer denne opgave og hvorfor det er så vigtigt.

Der er stadig udfordringer. Bl.a. giver det en del udgifter til asylcentrene med installering af nye sorteringssystemer, men de opnår ingen økonomisk gevinst når de skal af med deres affald, da asylcentrene opfattes som virksomheder og ikke som beboelse. Derudover skal der gøres en særlig indsats for at sikre at farligt affald bliver sorteret rigtigt . Så der er stadig noget at arbejde med for at fremme affaldssortering.