Kort fortalt

Access2innovation samler humanitære organisationer, forskere og virksomheder om at udvikle innovative bæredygtige løsninger til u-lande

Projektet

For 10 år siden ville ideen om at lave bæredygtige løsninger på kommerciel basis til verdens fattige have lydt som en utopi. I dag er det en nødvendighed. I Afrika og Asien er der hastigt voksende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og systemer inden for vedvarende energi, agro-business, grønne teknologier, ressourceeffektivitet, affaldshåndtering, vand og sanitet – for blot at nævne nogle områder, hvor danske virksomheder, myndigheder og forskere er førende i verden.

Men selvom der er et stort behov for adgang til dansk viden og danske løsninger, går det langsomt med at få omsat mulighederne til konkret handling. Det betyder på kort sigt at vores virksomheder går glip af gode forretningsområder og nye markeder, men også at vi misser chancen for at indgå aktivt i håndteringen af de massive globale klimaudfordringer, der vil påvirke os alle – for hvordan skal en afrikaner vælge et bæredygtigt dansk produkt, hvis han ikke har adgang til det?

Access2innovation har arbejdet med løsninger på denne problemstilling siden 2008. Erfaringerne viser, at udfordringerne kan løses ved at danske NGOer, universiteter og virksomheder indgår i partnerskaber for at løse konkrete udfordringer og møder markedsbehov i udviklingslande.
• NGOerne har igennem arbejdet med nødhjælp og udviklingsbistand opbygget en enestående viden og forståelse af lokal befolkning og kultur, som er afgørende for at forstå hvilke løsninger der kan anvendes.
• Forskerne har indsigt i de nyeste teknologier og metoder, som koblet med
• virksomhedernes produktion og kapital kan danne grundlaget for udvikle bæredygtige innovative løsninger. Virksomhederne har brug for NGOernes viden og indsigt for at kunne forstå værdikæderne, identificere kunderne og markedsføre løsningerne.

Det tankesæt har på pilotbasis over de sidste fem år ført til samarbejder med over 350 virksomheder, lancering af 15 partnerskaber, etablering af tre nye virksomheder med 24 nye arbejdspladser og mobilisering af 20 millioner kr. i privat og offentlig kapital. Derfor kan vi med en vis sikkerhed sige at det virker!