Kort fortalt

Man skal ikke putte med sine fejltagelser. Vi begår alle fejl og vi kan lære af hinandens hvis vi er åbne omkring dem.

Projektet

I foreløbig to omgange har vi i Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup udgivet jubilæumsskrifter under overskriften "25 udvalgte fiaskoer" - altså 50 ialt. Et tredie er på vej.
Her skildrer vi nogle af de initiativer vi har taget/understøttet som ikke gik som vi havde forestillet os: eks. "Ingen vindmøller ved Sengeløse", "For få skiftede til cyklen", "Kun grønt flag på én skole", "Ikke noget griselaug ved Høje Taastrup kirke". Læs jubilæumsskrifterne her http://mec-ht.dk/forside/ .
Bagest i skrifterne er i oversigtsform samlet øvrige initiativer der er gået godt.
Når vi har ønsket at fokusere på vores fiaskoer er det for at vi - og andre - kan lære af dem. Også lære af det forhold at man ikke skal være bange for at kaste sig ud i opgaver der ikke er sikre på succes fra starten.