Kort fortalt

Store og små virksomheder i Sønderborg-området sparer energi, reducerer CO2 med op til 45% og skaber Bright Green Business vækst.

Projektet

ZEROcompany og ZERObutik har 150 deltagende virksomheder og butikker, som har reduceret deres CO2-udledning med 10 – 45% og flere af dem satser nu på grøn energi/klima-forretningsudvikling.

De deltagende virksomheder har alle gennemgået ProjectZeros læringsforløb i Klimaledelse (3 eftermiddage), formuleret en klimastrategi, udarbejdet et klimaregnskab og igangsat handlinger, som reducerer virksomhedens carbon footprint (CO2-udledning) med mindst 10%. Hvorefter virksomheden udnævnes som ZEROcompany.

Erfaringerne viser, at virksomhederne fastholder deres indsats og ofte integrerer klima i deres virksomheds- og forretningskultur. Dette gælder således bl.a. Servodan, OJ Electronics, Focon, Hotel Scandic, Skærtoft Mølle, Esbensen, Helsam, EUC Syd og Danfoss. Se den komplette liste over deltagende virksomheder på http://www.projectzero.dk/page8.aspx.

Linak har ambitioner om at blive en 100% grøn virksomhed hurtigst muligt og har reduceret sit carbon footprint med 18% over de seneste 4 år. De 100% skal realiseres ved en kombination af omfattende energieffektivisering og lokal grøn energiproduktion baseret på bl.a. vind, solceller, biomasse m.v.

Mange virksomheder har gennem læringsprogrammet fået trimmet virksomhedens "grønne DNA" og udviklet nye produkter, som vækster både top- og bundlinjen.

ZEROcompany programmet blev udviklet i 2009 i samarbejde med WWF (Verdensnaturfonden) og CDP (The Carbon Disclosure Project, London).

De deltagende butikker har alle modtaget en energi-screening af en energivejleder og igangsat handlinger, som reducerer deres energiforbrug med mindst 10%. Det er ofte overraskende for butikkerne, at de så nemt og driftsøkonomisk kan reducere deres energiforbrug. Ofte handler det om adfærd, at slukke unødvendige apparater, skifte belysningen til LED etc. Erfaringerne viser at alle kan spare 10% og at de fleste butikker bliver grebet af resultaterne og fortsætter med mere ambitiøse tiltag efterfølgende.

En af de deltagende ZERObutikker, Helsam City i Vendersgade/København, bidrager med sine CO2-reduktioner til at København realiserer sine 2025 klima-målsætninger.