Kort fortalt

Byggebranchen er den branche i Danmark der efteruddanner sig mindst - bare ikke på Bornholm. ¼ af håndværkerne på øen er grønne håndværkere.

Projektet

Grøn Håndværker-uddannelsen er med sine 4 uger Danmarks grundigste Godt en fjerdedel af alle håndværkere på Bornholm har taget Danmarks grundigste efteruddannelse for håndværkere i Danmark – Grøn Håndværker.

Det hele startede kort før COP15 i 2009, hvor Bygge- og anlægsklyngen på Bornholm bad Business Center Bornholm forestå en undersøgelse af branchens interesse for grøn omstilling og behovet for grønne kompetencer i byggebranchen. Tilbagemeldingen var klar – man så klart markedspotentiale i grønt byggeri og man manglede kompetencer.
I 2009 havde Dansk Byggeri og Tekniq netop lanceret Energivejlederuddannelsen, men undersøgelsen pegede på, at det ikke er nok at mester har kompetencerne i orden. Det er også vigtigt at de svende som udfører opgaverne har kompetencerne i orden.

Alle daværende erfaringer på området i det ganske land blev undersøgt og Campus Bornholm og Business Center Bornholm udviklede i fællesskab Grøn Håndværker.

Det blev til en fire ugers sammensat AMU-kursus, hvor der gåes i dybden med hver enkelt bygningsdel og vi ser på hvor det er vigtigt at tænke tværfagligt. Hvor det gode løsninger ligger. Varmetabsberegning er også gennemgående i uddannelsen.

Dags dato er der 146 håndværkere har afsluttet uddannelsen. Og flere er på vej. I starten var der flest ledige der tog uddannelsen, men fra 2012 og frem er mestrerne for alvor begyndt at sende deres ansatte afsted og knapt halvdelen af de 146 grønne håndværkere har taget uddannelsen som splitkursus en uge af gangen over vinteren, mens de var i arbejde.

”Den grønne liste” som styres af projekt Grønt byggeri – http://www.groenliste.dk - har mestrer på Bornholm mulighed for at profilere sig, hvis de har valgt at efteruddanne både selv og deres ansatte. Og det har også været med til at sætte gang i efteruddannelsesaktiviteten. For at stå på listen skal mester selv være Energivejleder og han skal også have grønne håndværkere ansat. I dag står 25 bornholmske byggevirksomheder på Den grønne liste.