Kort fortalt

Nye Servicebygninger på Hammerhavnen opvarmes ved hjælp af en havne-varmepumpe med Østersøen som varmekilde.

Projektet

Forbruget af især varmt vand er betydeligt på de bornholmske havne. De fleste havne har
det største forbrug om sommeren, hvor solen har størst mulighed for direkte eller
indirekte at levere energi til det varme vand. I vinterhalvåret skifter behovet og det er her
frostsikring af bygninger på havnene og i mindre grad opvarmning af de faciliteter som
bruges hele året der er behov for energi til.

Energifangere i form af ”varmepumper” der genererer energi fra havvand til dækning af
de komplementerende behov på havnene kan blive en både miljømæssig og økonomisk
fordel for havnene og Bornholm som helhed – som eksempler på mindre anlæg der
bidrager til den samlede reduktion af CO2. Foreløbigt er der installeret ”hav-varmepumpe” i Hammerhavnen på Nordbornholm, og inden længe vil et tilsvarende system blive installeret i Nørrekås lystbådehavn i Rønne.
Erfaringer vil vise om man skal fortsætte rundt til flere af Bornholms 27 havne, samt om der vil være idé i at bruge større havvarmepumper som bidrag til kollektiv varmeforsyning på Bornholm.