Kort fortalt

Etablering af beplantet filteranlæg(alternativ kloakering) i Østerholm og omegn. Projektet er færdig og taget i brug ultimo i 2012.

Projektet

Formålet med projektet er at støtte,
udvikle og fremme de lokale miljøinitiativer
og ved borgerinddragelse at
skabe inspiration og engagement til aktiv
deltagelse i fremtidige helhedsorienterede
miljøprojekter, der endvidere indtænker
og tager højde for det sociale miljø,
kultur og integration i landsbyen. Selve
processen med etablering af de mange
spildevandsanlæg vil give anledning til
en del social aktivitet og være medvirkende
til at styrke den sociale sammenhængskraft,
fællesskab og trivsel i
landsbyen og således gøre området til
et bedre og mere attraktivt sted at bo.
Ved udbedring af spildevandsproblematikken
i området vil byrden for krav
om offentlig kloakering ikke længere
være en trussel for tilflyttere.
Det handler om at skabe positiv dialog
borgerne imellem og i et konstruktivt
samarbejde med Sønderborg Kommune at
leve op til kommunens fremtidige ambitioner
om en miljøpolitik i fokus og
fremdrift.
Målet for det lokalt forankrede projekt ”Fælles miljøvenligt
spildevandsanlæg i Østerholm” etablering af 25 spildevandsanlæg
– også kaldt filteranlæg eller rodzoneanlæg til
dækning af landsbyens behov for afledning og rensning af
spildevandet.
Projektet er en del af bestræbelser på at omdanne området til
CO2-neutral landsby.
Processen er løbende blevet offentliggjort på ØPS’ webside, øps.dk,
således at andre interesserede borgere, virksomheder og
myndigheder kan følge med i projektets udvikling.

Andre tiltag fra de enkelte borger i byen.
Ud over ovenstående projekt, har flere borger i landsbyen investeret i solcelleanlæg og varmepumper, med kæmpe besparelser som følge. Eks. en hustand som før havde et olieforbrug på ca. 2000 liter og et elforbrug på 4300 kwh, har nu fjernet olieforbruget helt og reduceret elforbruget til ca. 2500 kwh.