Kort fortalt

Målet er mindst 90% økologi i Københavns Kommunes køkkener før udgangen af 2015. Det kræver bæredygtig omstilling i hoveder såvel som gryder

Projektet

Københavns Kommune har sat en målsætning om 90% økologi i kommunens offentlige institutioner før udgangen af 2015. Københavns Madhus, som er en selvstændig fond, er af kommunen udpeget til at være drivkraften, der skal hjælpe alle institutioner i mål med dette arbejde.

Gennem projektet ”Omlægning i hoveder og gryder” har vi i samarbejde med Københavns kommunes forvaltninger, 900 institutioner og 1750 køkkenmedarbejdere indtil nu opnået over 75% økologi i Københavns offentlige institutioner. Det betyder, at over 5620 tons af kommunens årlige fødevareforbrug nu er økologisk.

Bæredygtighed, der er mere end økologi:
Projektets afsæt er, at driftsbudgettet ikke må stige i de enkelte køkkener og at det er både økologien og kvaliteten af måltiderne, der skal højnes. Det betyder, at det ikke er nok blot at konvertere til økologi. Der skal tænkes kreativt på fx at minimere madspild, lave retter med råvarer i sæson, bruge hele dyr og lave så meget som muligt fra bunden. For at realisere dette, har fokus været på nøglepersonerne i projektet – køkkenmedarbejderne. Det er dem, der skal forestå forandringerne i køkkenet og de er derfor blevet budt på positiv samarbejde, inspiration, motivation, kompetenceudvikling, rådgivning og ikke mindst anerkendelse. Essensen i den måde at omlægge til økologi på motiverer altså også til en anden form for bæredygtighed end den, der er tæt forbundet med økologi og miljø. Det er ikke kun en fysisk omlægning, hvor maden bliver mere økologisk, men også en forandring på det tankemæssige plan. Den rejse hvor hver enkelt tager magten – ansvaret – gør, at det bliver varigt og fastholdt. Det er også bæredygtighed.

Et af projektets store styrker er, at det tager udgangspunkt i de offentlige institutioner. Det er et projekt som involverer almindelige borgere – både dem som laver maden og os som spiser den - og en anden positiv effekt af projektet kan være en forbedring af folkesundheden på sigt.

Derudover er der også volumenmæssige fordele. Der serveres 60,000 måltider om dagen i kommunens institutioner og fødevareforbruget er 7400 tons årligt. Det gør en forskel. Og så er det ikke traditionelt et område, der er let at skabe bæredygtige forandringer i. Projekt ”omlægning i hoveder og gryder” har vist sig at være en fantastisk dåseåbner til ikke bare mere økologi, men til forandringer generelt, da mange af de 1750 medarbejdere, der har gennemgået processen, har fået en oplevelse af, at de kan ændre noget vigtigt. De føler sig handlingsparate. Den følelse er altafgørende for, om vi som individer kan foretage bæredygtige forandringer til glæde for fællesskabet.

Både processen og resultaterne har også allerede motiveret andre kommuner (fx Lejre, Aarhus, Bornholm, Varde, Faxe og Hvidovre) til at indlede samarbejde med Københavns Madhus for at lave ”økologisk omlægning i hoveder og gryder”. Derudover er der også stor interesse fra udlandet med besøg fra Norge, Sverige, England, Skotland, Italien, Tyskland - ja selv Japan har fået inspiration til økologisk omlægning.

Her er links til små film, som viser, hvordan vores arbejde ser ud ude i institutionerne:

Amager Fælled Madskole:
http://www.kbhmadhus.dk/servicenavigation/om-os/materialer/filmarkiv/amager-faelled-skole

En dag i EAT køkkenet: (Københavns skolemadsordning)
http://www.kbhmadhus.dk/servicenavigation/om-os/materialer/filmarkiv/eat-koekkenet

- og på en EAT skole:
http://vimeo.com/51167115

Mere end bare mad i daginstitutionen:
http://www.kbhmadhus.dk/servicenavigation/om-os/materialer/filmarkiv/faelles-frokost-mere-end-bare-mad

Økologiomlægning på plejehjemmet Bryggergården:
http://www.kbhmadhus.dk/servicenavigation/om-os/materialer/filmarkiv/den-lange-rejse-bryggergaarden-omlaegger-til-oekologi

Og til multihandicappede i den sociale institution Lynghuset:
http://www.kbhmadhus.dk/servicenavigation/om-os/materialer/filmarkiv/faelles-frokost-mere-end-bare-mad

Og her kan man se portrætter af Københavns køkkenmedarbejdere, deres tanker om maden og deres økologiprocent:
http://www.kbhmadhus.dk/økologi