Kort fortalt

Vi bidrager til børn og unges udvikling af indsigt, visioner, engagement og kritisk sans, gennem projektets særlige pædagogiske design.

Projektet

" Økologi i børnehøjde" har til formål at, demonstrere økologi i praksis, og dermed give børn og unge en økologisk forståelse af verden.
Vi ønsker at forvandle naturvidenskabelig teori til børneglad praksis, gennem økologiske og bæredygtige løsningsmodeller i børnehøjde. Uden løftede pegefingre.
Undervisningen er baseret på en række årstidsbaserede aktiviteter, med forskellige temaer.
Her anskueliggøres sammenhængen i naturen/økologien, og giver børnene et levende og håndgribeligt indblik.
Det Økologiske Inspirationshus er tilknyttet Skoletjenesten, der arbejder for at udnytte de pædagogiske værdier
i kulturinstitutioners særlige læringsrum. Dermed går læring, faglighed og oplevelse hånd i hånd.
Undervisningsministeriet har godkendt, at projektets undervisning opfylder de lovmæssige krav, for undervisning i Natur og Teknik for 0-6 klasse.