Kort fortalt

3.000 landmænd i 12 kommuner tilbydes gratis øko-omlægningstjek. Ingen sprøjtegift på markerne = ingen sprøjtegift i drikkevand og natur.

Projektet

Økologisk Rejsehold for lokal grøn vækst er et pilotprojekt initieret af producentsammenslutningen Økosalg & Oplysning og udført af Økologiske Landsforening i samarbejde med 12 kommuner og lokale landboforeninger. Pilotprojektet er støttet af EU og Fødevareministeriet og løber i årene 2011 - 2013.

I alt får 3.000 konventionelle landmænd og lodsejere i de 12 kommuner et tilbud om et gratis øko-omlægningstjek af gården. En uforpligtende gennemgang af bedriftens potentiale som økologisk landbrug ved en omlægningskonsulent fra Økologisk Landsforening og/eller den lokale landboforening.

Kommunernes motivation for at deltage i projektet har været at bruge økologi som værktøj i beskyttelsen af drikkevand og særlige naturområder. Ud fra logikken, at når der ikke bliver brugt sprøjtegift på markerne, så siver der heller ikke giftrester ned i grundvandet eller beskadiger naturen omkring. I Syddjurs Kommune alene takkede 120 landmænd ja til tilbuddet. Flere af dem er nu under omlægning. De 12 kommuner er: Odense, Svendborg, Lejre, Horsens, Århus, Herning, Holstebro, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Aalborg og Struer. De sidste omlægningstjek i pilotprojektet bliver gennemført her i efteråret.

Initiativet er en flerfacetteret tilgang til at skabe bæredygtighed i fødevareproduktionen og skabe ægte grøn vækst i form af flere økologiske landbrug og arbejdspladser, hvor fødevareproduktion ikke er i strid med drikkevands- og naturinteresser. Økologisk Landsforening ønsker og arbejder for en udbredelse af projektets indhold og erfaringer til andre kommuner.

Blandt Natur- & Landbrugskommissionen anbefalede handlinger til regeringen i forsommeren, var en landsdækkende udbredelse af pilotprojektet.