Kort fortalt

Ældrehaver skaber en bedre tilværelse for ældre. Et aktivt fællesskab, motion, frisk luft og sunde grøntsager. Det kan anbefales.

Projektet

Dyrk dine egne grønsager og blomster. En god idé, men måske har du som pensionist ingen have, eller haven er for lille og jorden dårlig. Dette var baggrunden for at vi startede vores ældrehaveprojekt for 4 år siden.
Vi lånte et stykke jord af kommunen og delte i første omgang jorden op i 12 parceller på ca. 20 m2. Vi indbød alle pensionister i lokalområdet og haverne var ’solgt’ med det samme. 200.- kr. pr. have for et år, og efter sæsonen fræses alt op, så man uden forpligtelser kan starte på en frisk næste år. Kommunens socialforvaltning støttede med penge til et skur og værktøj, og vi henter gødning i et nærliggende ridecenter.
For at opnå det sociale fællesskab er det er et krav at medlemmerne kommer på en fast mødedag, men de kan yderligere komme, som de har lyst. Der må ikke sprøjtes og gødes med kunstgødning.
Ældrehaverne giver et fantastisk fællesskab. Man snakker om hinandens successer og problemer, bytter afgrøder, og hygger sig sammen i frisk luft og ofte med kaffe og hjemmebag i pausen. Hertil kommer selvfølgelig et stort og sundt udbytte. Så langt de fleste har været med lige fra starten.
Vi synes vores ældrehaver har skabt et godt, aktivt fælleskab for ældre borgere. Det giver motion, frisk luft og sunde grøntsager fra egen have. En brik til en bæredygtig alderdom.