Kort fortalt

En årlig affaldskampagne gør Bornholm til en renere og smukkere ø. Bornholms Regionskommune står bag kampagnen.

Projektet

Bornholms Regionskommune har siden 2008 stået bag en årlig affaldskampagne af en uges varighed. Affaldskampagnerne er typisk afholdt omkring maj måned. Kampagnerne startede oprindeligt som rene affaldskampagner. Formålet var at få fjernet affald fra natur og landområder, herunder primært skrotbiler, gammelt jern og andet som typisk blev henlagt som affald hos borgere og virksomheder i stedet for at blive leveret til forbrænding eller genanvendelse. De seneste år er affaldskampagneugen udvidet med temaer som olietanke, markstakke og olieudskillere.

Det er kommunens vurdering, at den øgede fokus har medført, at der efterhånden er længere mellem de steder, hvor der er smidt affald. Generelt har affaldskampagnen medført, at inden for de sidste ca. 3 år er der fjernet ca. 350 skrotbiler på Bornholm. Der er årligt fjernet ca. 50-100 biler uden nummerplader fra det åbne landskab og by.