Kort fortalt

Årgang Grøn vil give bornholmske børn viden til at agere bæredygtigt og være med til at opfylde intentionen om Bornholm som grøn ø.

Projektet

Projekt Årgang Grøn bygger på et samarbejde mellem Rønneskolen og Bornholms affaldsselskab (BOFA) og har som hovedformål at skabe bæredygtighed i øjenhøjde.

Meningen er, at børn og unge på øen skal have en naturlig tilgang til det at være medborgere i et bæredygtigt samfund.
For at sikre, at børnene kan relatere bæredygtighed til dagligdagen, har projektet indgået et samarbejde med Kvickly Rønne.
Intentionen er at få eleverne ud af klasseværelset og ind i spændingsfeltet mellem produktion, forbrug og bortskaffelse og give dem et nyt syn på et produkts livscyklus. Det er forudsætningen for, at eleverne kan være med til at designe nye løsninger som led i samfundets løbende omstilling mod en højere grad af bæredygtighed.
Årgang Grøn er dermed også et projekt, der går ud på at introducere begreberne forskning og innovation tidligt i elevernes skolegang.