Kort fortalt

En grøn vending på Åboulevarden, så den historiske Ladegårds Å åbnes og vejen føres under jorden i tunnel, der også kan aflede skybrudsvand.

Projektet

Åboulevarden er den mest forurenede indfaldsvej i byen og virker som en barriere mellem Frederiksberg og Nørrebro. Ved det store skybrud i 2011 løb over hundredetusinde kubikmeter vand ned i dette tidligere flodleje og videre ned i borgernes kældre på Frederiksberg, Nørrebro og videre til Vesterbro.

Under vejen med de 60.000 daglige biler løber Ladegårdsåen, der forsynede København med rent drikkevand gennem 300 år og stadig forsyner søerne med rent vand. For 70 år siden lagde man åen i rør for at få plads til bilerne.

Ved at åbne åen på ny og ligge trafikken i tunnel, kan Hovedstanden få en helt ny åpark på 3 kilometer ind mod centrum, der vil binde byen sammen i en blå-grøn gitterstruktur, hvor der vil være plads til letbane og supercykelsti, foruden effektiv afledning af skybrudsvand (Rambøll 2013). I byrummet vil der være et behageligt mikroklima på grund af åens kølende effekt, kraftig reduceret partikel- og støjforurening og forøget biodiversitet.

Bæredygtig brug af vand
Regnvand fra hustagene kan ledes til åen og dermed lette presset på kloaksystemet. Overskudsvand kan indgå i et sekundavand-system og på den måde lette presset på byens sparsomme drikkevandsressourcer. LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) og sekundavand er lokale og bæredygtige løsninger, der gør det muligt for borgerne at få det moderne byliv og bæredygtighed til at gå hånd i hånd.

Vi mener, at Ladegårds Å har potentiale til at være stammen i et klima-laboratorium, hvor integrerede løsninger inden for skybrudsløsninger, LAR og sekundavand udvikles af borgere, myndigheder og virksomheder i fællesskab.

Vi glæder os til at arbejde videre med projektet i de kommende år.

Pris: ca. 5 milliarder kr.
Anlægstid: 3-4 år.